• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

woensdag 17 mei 2017

Frontaal Naakt over Wierd Duk

[16.05.2017]

Merkels overwinning bewijst: Wierd Duk is een kwakjournalist

Peter Breedveld

Illustratie: Utamaro Kitagawa
Er is inderdaad een enorme groep burgers die niet wordt gehoord, blijkt uit de verrassende verkiezingswinst, afgelopen zondag, van Angela Merkel in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Maar het is niet de groep burgers die door Wierd Duk & Co dagelijks wordt opgevoerd om aan te tonen dat de boel op springen staat, dat Duitsland en Europa aan de vooravond van een domrechtse revolutie staan, dat er zelfs een gewapende clash komt, met daarna een politieke aardverschuiving en een periode van herbezinning.
Neen, het zijn niet de boze burgers die Duk elke week in het Algemeen Dagblad laat waarschuwen dat Europa wordt bedreigd door de islam, dat vluchtelingen de westerse beschaving afbreken maar dat je dat niet mag zeggen van de policor Gutmensch. Wie erop wijst dat de mensen, die Duk interviewt, wel heel toevallig iedere keer precies dezelfde mening zijn toegedaan als Duk, wordt er door hem van beschuldigd te ‘framen’, lid te zijn van de ‘enge Breedveld-kliek’ of onnozelgevaarlijk en debiel te zijn.

Opstand van de Duitse burger

Maar het was Duk die op The Post Online al schreef dat Merkel Duitsland met haar ruimhartige vluchtelingenbeleid naar een ‘prerevolutionaire situatie’ bracht, die een ‘opstand van de Duitse burger’ voorspelde, omdat die door ‘Roma en Gutmenschen’ tot het uiterste werd gedreven. Duk die in de zogenaamde ‘massa-aanrandingen’ in Keulen zijn gelijk zag bevestigd, want het waren allemaal verkrachters en terroristen, die Syriërs
En later in het AD was het dezelfde Duk die week in week uit politieagentenneonazi’s, zelfbenoemde radicaliseringsdeskundigenwetenschappers en zelfs moslims steeds weer dezelfde riedel liet herhalen: dat we worden bedreigd door de islam en dat de boel op springen stond.

Burgeroorlogachtige situaties


Geen opmerkingen:

Een reactie posten