• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 3 november 2014

Hubert Smeets. Neoliberale Propagandist 4
Ik heb net dit verzoek aan de redactie van Nieuwsuur gemaild:

Als collega van Hubert Smeets, die jarenlang voor de VPRO-radio heeft gewerkt, en die de berichtgeving van Hubert Smeets al enige jaren volg, moet ik helaas constateren dat deze opiniemaker niet te goeder trouw is. Ik geef u een recent voorbeeld van de wijze waarop Smeets de werkelijkheid vervormd:

In een bespreking van de Russische film Leviathan verbindt Smeets het kwaad dat in de film overwint, onmiddellijk met 'Het poetinisme.' Hoewel Smeets de regisseur Andrej Zvjagintsev heeft geïnterviewd, verzweeg hij bewust dat volgens zijn bron zelf Leviathan een 'universeel verhaal' vertelt, zoals Nieuwsuur berichtte. Zvjagintsev benadrukt dat dit 'universeel' thema

'overal kan plaatsvinden. En vanuit die gedachte besloten wij om het in Rusland te laten spelen. Omdat het leven hier ons nader staat, net als de levensstijl en de realiteit, dan een verhaal over een Amerikaanse boer. Het Westen wil de film graag als een politiek statement zien. Juist nu het actueel is. Maar dat zou kortzichtig zijn.'

De regisseur maakt duidelijk dat de 'vermeende kritiek op Poetins Rusland in dat opzicht vooral een westerse invulling [lijkt].' Juist daarom verzwijgt Smeets, gedreven door een obsessieve haat tegen de Russische president, de werkelijke strekking van de film. Smeets doet exact wat hij eerder de Russen verweet toen hij beweerde: 'Het is typisch Russisch, om altijd alles om te draaien.' De schijnbaar genuanceerde journalistiek van de 'kwaliteitskrant' blijkt in werkelijkheid ongenuanceerde propaganda. Het is dan ook onverantwoord van de redactie van Nieuwsuur om een dergelijke 'opiniemaker' kritiekloos aan het woord te laten. 
Ik verzoek u mij uit te leggen wat nu eigenlijk uw motief is geweest om juist Smeets te vragen zijn mening te geven? In afwachting van uw antwoord, vriendelijke groet,Stan van Houcke

Amsterdam

http://stanvanhoucke.blogspot.nl
1 opmerking: