• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

donderdag 22 maart 2018

Canadese oud-diplomaat Muisstil over Alexander Pechtold (D66)


Canadese oud-diplomaat die Alexander Pechtold (D66) appartement schonk weigert met de pers te praten


Dit zijn de negen vragen die Sylvain Ephimenco aan hem stelde


De Canadese oud-diplomaat Serge Marcoux die Alexander Pechtold een appartement schonk, weigert met de pers te praten. Dat schrijft Sylvain Ephimenco zaterdag in Trouw.
Ephimenco:

“Op vrijdag 9 maart om 11.21 uur stuurde ik hem (als journalist) een lijst met negen vragen in het Frans (zijn moedertaal) evenals een vriendschapsverzoek op Facebook om de communicatie tussen ons te vergemakkelijken. Die vragen luidden als volgt. ‘Wat was de reden om uw appartement aan de heer Pechtold te schenken? Vond u niet dat een geschenk ter waarde van 190.000 euro een probleem kon worden omdat de ontvanger een belangrijke Nederlandse politicus is? Hebt u tijdens de transactie hier over nagedacht? Sprak u met de heer Pechtold hierover vóór of tijdens de overeenkomst? Hebt u in ruil voor deze schenking diensten of goederen van de heer Pechtold ontvangen? Wist u dat er een klacht wegens corruptie en valsheid in geschrifte bij de Nederlandse Justitie is ingediend? Zo ja, waarom hebt u tot op heden niet publiekelijk gereageerd? Hebt u met de heer Pechtold over deze kwestie gehad sinds zijn aanvang in december jl? Mocht u door de Nederlandse rechter als getuige opgeroepen worden, bent u dan bereid om naar Nederland te komen?’ Mijn vragen bleven een week onbeantwoord. Eergisteren stuurde ik een tweede verzoek dat ook geen respons kreeg.”

Bovendien verstuurde Ephimenco Marcoux een vriendschapsverzoek op Facebook om de communicatie te vergemakkelijken. Maar: “Gisteren merkte ik dat ik geen nieuw verzoek meer kon sturen. Serge Marcoux heeft speciaal voor mij deze mogelijkheid op zijn pagina geblokkeerd.”
Waarvan akte.

Lees ookUitgeverij de Blauwe Tijger nodigt u allen van harte uit voor de presentatie van Nepnieuwsexplosie


Boeklancering 'Nepnieuwsexplosie'

 23 maart 2018 18:00 — 20:00
nepnieuws boekklein
 Datum: 23 maart 2018 18:00 — 20:00  Evenement  Persagenda  Lezing
Uitgeverij de Blauwe Tijger nodigt u van harte uit voor de presentatie van Nepnieuwsexplosie, een bundel essays van journalisten en academici over de vraag: Is het nieuws nep?
Voor de uitreiking van de eerste exemplaren hebben wij uitgenodigd:
- Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken
- De Russische ambassadeur Alexander Sjoelgin
Aan het boek hebben tien auteurs meegewerkt: Peter Burger en Alexander Pleijter (Universiteit Leiden), Cees Hamelink (Universiteit van Amsterdam), Tabe Bergman (Xi'an Jiaotong-Liverpool University), Stan van Houcke (oud-VPRO-radiomaker), Arnold Karskens, Willy Van Damme (redacteur Novini), Marcel van den Berg (MH17-blogger), Eric van de Beek (redacteur Novini) en Tom Zwitser (filosoof en uitgever). 
Aan de hand van onder meer de oorlog in Syrië, de ramp met vlucht mh17 en de Amerikaanse invloed op de Nederlandse pers, tonen de auteurs dat de alternatieve en sociale media niet het exclusieve domein zijn van desinformatie en andere vormen van propaganda. Politieke en economische elites zijn de belangrijkste producenten van nepnieuws en de massamedia zijn hun belangrijkste doorgeefluik.
Op vrijdag 23 maart, aanvangstijd 18:00 uur, presenteert uitgeverij de Blauwe Tijger Nepnieuwsexplosie. Wij zien uit naar uw komst!
Toegang is gratis na aanmelding via: info@deblauwetijger.com
Ten slotte verschijnt vrijdag aanstaande Nepnieuwsexplosie, desinformatie in de Nederlandse media, een bundel over nepnieuws van tien auteurs, variërend van academische en journalistieke tot filosofische stukken:
Peter Burger en Alexander Pleijter
(Universiteit Leiden),
Cees Hamelink
(Universiteit van Amsterdam),
Tabe Bergman
(Xi’an Jiaotong-Liverpool University),
Stan van Houcke (oud-VPRO-radiomaker),
Arnold Karskens,
Willy Van Damme (Vlaamse freelance journalist),
Marcel van den Berg (MH17-blogger),
Eric van de Beek (redacteur Novini)
Tom Zwitser (filosoof en uitgever).
Van de Beek en Bergman zijn tevens samenstellers van dit boek.
Let op: 23 maart om 18.00 uur wordt het boek gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. U bent na aanmelding van harte welkom! Aanmelden kan met een reply op deze nieuwsbrief.

Politici die liegen willen dat de
media de waarheid spreken.
— Cees Hamelink
Journalisten zijn vaak vakkenvullers
die moeten zorgen dat de producten op
tijd in de schappen staan.
— Alexander Pleijter & Peter Burger


ISBN 9789492161529 | Paperback met flappen | 208 pagina’s | prijs: 19,50 euro  |Meer info en BESTELLEN |

The Zionist Face of Racism

Claudius Lucassen shared his post.
Admin2 hrs
Claudius Lucassen
Palestine: This is What Apartheid Looks Like....
A Judicial Agreement Decided to Imprison Ahed Al-Tamimi 8 Months, and Her Mother the Same Period With a Fine of Thousands of Shekels.Apokalyps Nu!Het Parool: ''Joods Akkoord schaadt vrijheid van meningsuiting over Israël'

In flagrante strijd met wat ik eerder schreef heeft Het Parool wel degelijk Japp Hamburger's volgende opiniestuk gepubliceerd. Mijn excuses:

'Joods Akkoord schaadt vrijheid van meningsuiting over Israël'

'Het kardinale bezwaar tegen beide definities is dat zij kritiek op het karakter en beleid van de staat Israël als antisemitisme aanmerken.'
'Het kardinale bezwaar tegen beide definities is dat zij kritiek op het karakter en beleid van de staat Israël als antisemitisme aanmerken.' © GETTY
Door een omstreden definitie van antisemitisme te gebruiken in het Amsterdams Joods Akkoord laten partijen zich voor het Israëlische karretje spannen, aldus Jaap Hamburger,  voorzitter van Een Ander Joods Geluid.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hebben bijna alle partijen in de Amsterdamse gemeentepolitiek het Amsterdam Joods Akkoord ondertekend. Daarin committeren zij zich aan een ­actieve bestrijding van antisemitisme. 

De strijd tegen antisemitisme verdient steun. Wel voelt Een Ander Joods Geluid groot onbehagen bij de gedachte dat het akkoord slechts één Amsterdamse bevolkingsgroep bedient: Joden. Er zijn meer groepen in Amsterdam die de dupe zijn van discriminatie en haat. Vinden de ondertekenaars van het akkoord deze uitwassen van racisme minder belangrijk?

Antisemitismedefinitie
Er kleeft nog een ander bezwaar aan het Joods Akkoord. Bij incidenten en uitingen van antisemitisme roept het akkoord op tot 'concrete en zichtbare actie' door het stadsbestuur en een 'luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord.' De maatstaf die wordt aangehaald om te bepalen of sprake is van antisemitisme, is de 'door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme.' 

Daarmee wordt gedoeld op een definitie die in 2005 is ontwikkeld met medewerking van het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), de voorloper van de Fundamental Rights Agency (FRA), het antiracismebureau van de EU.
De definitie stelt dat uitingen van antisemitisme 'ook de staat Israël kunnen treffen, die wordt beschouwd als een joodse gemeenschap'
De EUMC noch de FRA hebben die definitie formeel omarmd en de Europese Commissie evenmin. Daarom is de bewering in het Joods Akkoord dat de EU de definitie heeft 'aangenomen' onjuist. In 2016 heeft de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) een antisemitismedefinitie vastgesteld, die als twee druppels water lijkt op die van de EUMC. Ook die is niet door de Europese Unie aangenomen. 

Israëllobby
Het kardinale bezwaar tegen beide definities is dat zij kritiek op het karakter en beleid van de staat Israël als antisemitisme aanmerken. Dat is geen toeval. De oorspronkelijke definitie van de EUMC komt uit de koker van de Amerikaanse Israëllobby. Antisemitisme wordt daarin gedefinieerd als 'een zekere perceptie van Joden die tot uitdrukking kan komen in haat jegens Joden'. Die formulering is erg onduidelijk en dus naar believen in te vullen. 

Deze definitie stelt dat uitingen van antisemitisme 'ook de staat Israël kunnen treffen, die wordt beschouwd als een joodse gemeenschap'. Voorbeelden van dat 'antisemitisme' zijn uitspraken dat de staat Israël racistisch is en het hanteren van dubbele maatstaven, waarbij eisen alleen aan Israël en niet aan andere landen worden gesteld.
Hier komt de vrijheid van meningsuiting in het geding. Dát is de gevaarlijke adder onder het gras van het Joods Akkoord, dat de Amsterdamse partijen op 6 maart hebben ondertekend. Zij hebben zich aan een definitie van anti­semitisme verbonden die niet alleen het kwaad van Jodenhaat bestrijdt, maar ook de vrijheid van meningsuiting beknot.

Monddood
In 2012 heeft de FRA de definitie van de EUMC terzijde geschoven. Dat wekte woede onder organisaties van de Israëllobby. Voor hen is de definitie een instrument om critici te stigmatiseren en monddood te maken. Sindsdien zoekt de Israëllobby nieuwe wegen om de definitie in wetgeving om te zetten.

Naast de Europese Unie heeft ook de Nederlandse regering die boot afgehouden. In antwoord op Kamervragen vorig jaar zeiden de toenmalige ministers Blok en Asscher dat 'het kabinet geen toegevoegde waarde [ziet] in het aannemen van een juridisch bindende internationale definitie'. Blok en Asscher benadrukten tevens 'dat het van belang is om onderscheid te blijven maken tussen stellingname ten aanzien van het beleid van de Israëlische regering en antisemitisme'. 

En nu gaan de Amsterdamse partijen de gepolitiseerde en achterhaalde definitie van de EUMC nieuw leven in blazen? Het is lofwaardig dat ze willen bijdragen aan de bestrijding van anti­semitisme. Maar zij moeten zich niet voor het karretje laten spannen van organisaties en personen die de Israëlische bezetting van Palestina gedogen en de vrijheid van meningsuiting willen beknotten.
https://www.parool.nl/opinie/-joods-akkoord-schaadt-vrijheid-van-meningsuiting-over-israel~a4581233

Eva Cukier van de PRO NAVO NRC


Pro NAVO NRC de ‘informatieoorlog’

 
974
 
0
DELEN
MH17

Deze bijdrage gaat over dat wat Eva Cukier, en Steven Derix, in NRC van afgelopen vrijdag de ‘informatieoorlog’ noemden.

In hun beleving is het een typisch Russische strategie om hoe dan ook keihard te blijven ontkennen, zelfs al ligt het ‘Onomstotelijke Bewijs‘ er. Ironisch genoeg gebruikte NRC die aanhalingstekens ook op haar voorpagina van afgelopen woensdag in de kop boven het artikel over Mh-17, waarmee toch wordt gesuggereerd dat er een verschil is tussen wat een aanklager presenteert, en wat juridisch en maatschappelijk wordt beschouwd als ‘onomstotelijk‘. Zelfs dan duiken er met de regelmaat van de klok zaken op waarbij blijkt dat mensen tientallen jaren onschuldig in de gevangenis zaten. ‘Nieuw Bewijs‘, meestal DNA, of de bekentenis van een ander op zijn sterfbed, werpt dan ineens een ander licht op de zaak. En ineens hebben we het dan over een ‘gerechtelijke dwaling‘. Ook in Nederland geen onbekend fenomeen.

NRC gaat te ver

Maar Eva en Steven gaan verder dan MH-17. Véél verder. Ze gaan zelfs  ver. Véél te ver. Maar het zal het gros van hun opgezweepte lezertjes niet opvallen, omdat die alleen de westerse MSM lezen en kijken. In het midden van het artikel treffen we een ‘quote‘ aan van ene ‘James Sherr‘, van de Atlantische denktank ‘Chatham House‘. ‘Als je flagrante leugens maar blijft herhalen, gaan mensen ze toch geloven‘. Het lijkt meer inspiratie voor die twee, dan kritiek. Bovendien is het geen originele observatie, want het is ontleend aan ‘Mein Kampf‘, waarin Hitler over de ‘Grote Leugen‘ schreef, waar ‘de Joden‘ zich van bedienden. Een interessante overeenkomst in dit verband. Temeer daar voor Hitler ‘de Joden‘ en ‘de Sovjets‘, en dus ‘de Russen‘, één pot nat waren. De geschiedenis herhaalt zich……..?

Zelf geloven ze als enige de waarheid te kennen

Of Eva en Steven zelf geloven wat ze schrijven, of dat ze wel beter weten, kan ik niet beoordelen. Maar concreet hebben ze het, behalve over MH-17, over de Krim, het Syrische voedselkonvooi, en de kwestie van het dopinggebruik door Russische sporters. Over elk van die onderwerpen heb ik hier al vrij uitvoerig geschreven, en dat ga ik niet nog eens dunnetjes overdoen.
Maar ontkent Poetin dat Rusland betrokken was bij de overgang van de Krim naar de Russische Federatie? Nee. Dat heeft hij zonder terughoudendheid toegegeven. De beslissing daartoe werd genomen daags na de geslaagde coup van ‘Team Nuland‘, waardoor een door mevrouw Nuland uitgezochte junta de macht overnam in Oekraïne. En ook daar is overvloedig bewijs voor. Maar daar zul je Eva, die in 2015 een jaar lang in Oekraïne verbleef, en haar collega Steven, niet over horen.

Als het maar tegen Poetin is

Ontkent Poetin dat een chef van het bureau dat diende toe te zien op dopinggebruik zelf de ‘spin in het web‘ was van een omvangrijk dopingschandaal? Nee. Integendeel! Ze willen hem graag berechten, maar na onthullingen in de Duitse pers werd de grond hem te heet onder de voeten, en vluchtte hij naar de Verenigde Staten. Daar bood men hem immuniteit aan, en een ‘nieuw leven‘, in ruil voor beschuldigingen aan het adres van Poetin. Waarop het Kremlin hem er van beschuldigde zijn drugs uit de Verenigde Staten te hebben gekregen. Zelfs het IOC meende dat het hele gedoe niks met sport te maken had, maar alles met politiek. En dan heb je aan Eva en Steven goede krachten!

Geen bewijs

Ontkent Rusland dat het dat voedselkonvooi bij Aleppo heeft aangevallen? Ja. En op goede gronden, want zelfs het duo Eva en Steven komen niet verder met hun ‘bewijs‘ dan dat er ergens in de omgeving twee Russische gevechtsvliegtuigen zouden hebben gevlogen. Iets wat ‘de Russen‘ ontkennen. En het westen schijnt het zelf ook niet zo goed te weten. Maar ‘de Russen‘ zagen wel een Amerikaanse ‘drone rond die tijd, die was opgestegen uit Incirlik. En een wapendeskundige meent in een vuurbal op één van de YouTube filmpjes het typische patroon te herkennen van een ‘Hellfire‘ raket. Wat ook de afwezigheid van inslagkraters en grote fysieke destructie verklaart. Daarnaast was er nog een ‘Witte Helm‘ die, speciaal voor ‘Bellingcat‘, ergens stukken van een Russische bom opdook, en die tussen enkele dozen neerlegde, die overigens volledig intact waren na de bominslag, wat echter voor ‘Bellingcat‘ allemaal niks uitmaakt. En voor Eva en Steven ook niet.

The west is the best

Het intrigerende is, dat ‘de Russen‘ dus niet ontkennen, maar een andere ‘lezing‘ hebben. Of, zoals in het geval van de Krim, nog even wachten met bekennen, tot de kritische fase achter de rug is, en de burgerbevolking weer veilig adem kan halen, omdat Porochenko en zijn neo-nazi’s de toegang is versperd. Om daarna juist ‘ongegeneerd‘ de dialoog te zoeken, en hun handelswijze toe te lichten. Andere koek dan de NSA-afluisterpraktijken; de bedrijfs- en commerciële spionage door de ‘Five Eyes‘, gericht tegen bondgenoten; de ‘Extraordinary Rendition‘; de Geheime gevangenissen; de ‘28 pagina’s‘; de ‘Weapons of Mass Destruction‘; het martelen; de ‘extrajudicial killings‘ middels aanvallen met ‘drones‘; de steun aan ISIS en Al Qaida; het regelen van ‘ontheffingen‘ voor westerse sporters via hun vrienden bij WADA, en ga zo maar door. Die dingen worden niet zozeer ontkend, maar domweg doodgezwegen of afgedekt. Of weggepropt in een hoekje met ‘opmerkelijk nieuws’.

Droom maar lekker door NRC

Net als de Amerikaanse auteur Paul Rosenberg, valt het mij op hoeveel ‘conspiracy theories‘ er uit komen. En ook ik schreef al over de slimme wijze waarop daar door westerse propaganda-producenten gebruik van wordt gemaakt, omdat net iets teveel mensen gewoon voor zoete koek slikken wat mensen als Eva en Steven uit hun toetsenbord laten vloeien. Maar goed, de ‘Grote Leugen‘ waar de Joden zich voor de Tweede Wereldoorlog van bedienden is terug. Ook bij Eva en Steven, die het ‘Molotov-von Ribbentrop‘-pact er nog even bij haalden voor de gelegenheid. De Sovjet-response op het ‘Peace-in-our-Time‘-akkoord tussen het Verenigde Koninkrijk en Hitler-Duitsland, waardoor de Sovjets wisten dat ze er alleen voor zouden staan als Duitsland op de deur kwam kloppen. En dat Hitler zou komen kloppen, dat was zeker. ‘Mein Kampf‘ stond vol met dromen over de expansie in oostelijke richting, zoals de dromen van de NAVO, Eva en Steven nu.